„Błotko” w Kuczborku-Wsi

11 września 2015 admin 0 Comments

W dniu 13 listopada 2014 roku zostało zakończone zadanie pn.:”Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m.  Kuczbork – Wieś  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Inwestycja służy aktywnemu rodzinnemu wypoczynkowi, a jej celem nadrzędnym było zagospodarowanie nieużytkowanego terenu w Kuczborku-Wsi na miejsce przyjazne mieszkańcom i służące rozwojowi społeczności lokalnej.
W istniejący drzewostan wkomponowano wiele elementów małej architektury, a tam, gdzie do tej pory były podmokłe nieużytki, powstały miejsca do wypoczynku. Nieopodal nowego parku zlokalizowana są drewniane altanki grilowe – miejsce spotkań, gdzie można urządzić grilla i pobawić się na kręgu tanecznym. Teren parku jest oświetlony.

Teren rekreacyjny w Kuczborku – Wsi został  wyposażony także w : ławki parkowe, kosze na śmieci, grill zewnętrzny. Wybudowano boisko do piłki plażowej oraz usytuowano stół do gry w tenisa stołowego. Teren nad stawem wyposażono w mostki ogrodowe i drewniane pomosty. Cały obszar zagospodarowano ciągami komunikacyjnymi (chodniki) wraz z parkowymi latarniami oświetleniowymi. Wzbogacono istniejącą zieleń o nowe nasadzenia drzew i krzewów. 

Ostatecznie prace budowlane zakończyły się jesienią 2014 roku, natomiast w lutym 2015 roku wpłynęły środki finansowe UE.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 232 086,25 złotych, w tym dofinansowanie z UE – 150 900,00 złotych.

Wójt Gminy zaprasza do korzystania z powstałego miejsca do wypoczynku!

Poprzedni wpis

Kolejny wpis