Wyniki Referendum Ogólnokrajowego w Gminie

9 września 2015 admin 0 Comments

Wyniki Referendum w Gminie Kuczbork-Osada
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum – 3 996
Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum, którym wydano karty do głosowania  – 170
Frekwencja – 4,25%
Liczba kart ważnych – 170

Sprawa 1 (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?):
Liczba głosów pozytywnych „Tak” – 114
Liczba głosów negatywnych „Nie” – 50

Sprawa 2 (Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?):
Liczba głosów pozytywnych „Tak” – 21
Liczba głosów negatywnych „Nie” – 143

Sprawa 3 (Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?):
Liczba głosów pozytywnych „Tak” – 134
Liczba głosów negatywnych „Nie” – 27

Wizualizację wyników wyborów można obejrzeć pod adresem: http://referendum2015.pkw.gov.pl/341_Polska/143702

Poprzedni wpis

Kolejny wpis