Stypendium szkolne 2015/2016

4 września 2015 admin 0 Comments

Urząd Gminy w Kuczborku-Osadzie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można otrzymać w szkołach, w pokoju Nr 10 tutejszego Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu (poniżej tekstu).

Wnioski kompletne i prawidłowo wypełnione są przyjmowane w dniach 01.09.2015r. – 15.09.201r. w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 10.

Dokumenty do pobrania:
Wniosek o przyznanie swiadczenia pomocy materialnej

Poprzedni wpis

Kolejny wpis