Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

27 lutego 2015 admin 0 Comments

W dniu 24.03.2015r. w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie w godzinach 10.00 – 14.00, Specjalista ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego  w Ciechanowie p. Halina Pasikowska-Pikus, w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego (MPI) realizowanego na podstawie umowy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury  i Rozwoju a Województwem Mazowieckim, udzielała będzie bezpłatnych konsultacji.

Głównym celem funkcjonowania Punktów Informacyjnych jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym możliwości uzyskania informacji zakresu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa oraz krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych w ramach danego województwa.

Podkreślić należy, że każdy zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na realizację własnych pomysłów będzie mógł dowiedzieć się więcej na temat nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. W ramach konsultacji zostaną omówione m.in., warunki oraz możliwości pozyskania dotacji. Konsultacje dedykowane są przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedsiębiorcom oraz wszystkim zainteresowanym tematyką funduszy unijnych.

 

Mobilny Punkt Informacyjny zaprasza na konsultacje:

  • osoby fizyczne chcące założyć własną działalność gospodarczą
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą (przedsiębiorców)
  • rolników
  • przedstawicieli szkół oraz organów prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne
  • fundacje i organizacje pozarządowe
  • wszystkie osoby lub podmioty zainteresowane pozyskiwaniem Funduszy Europejskich

W ramach konsultacji otrzymacie Państwo informacje z jakiego programu i działania oraz na jakich warunkach możliwe jest otrzymanie wsparcia (dotacji) m.in. na:

  • otworzenie własnej działalności gospodarczej
  • rozbudowę i rozwój własnej firmy
  • inwestycję w gospodarstwa rolne
  • inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii

Podczas dyżuru konsultant będzie udzielał bezpłatnych porad oraz w ramach konsultacji będą dostępne bezpłatne materiały informacyjne dla potencjalnych zainteresowanych aplikowaniem o środki z Unii Europejskiej.

INFORMACJE O SPOTKANIU

Spotkanie informacyjne: „ Mobilny Punkt Informacyjny”

Data:  24.03.2015

Miejsce: Urząd Gminy  Kuczbork Osada

Cel spotkania: Udzielanie informacji na temat Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis