Komunikat Komisarza Wyborczego w Ciechanowie

10 lutego 2015 admin 0 Comments

z dnia 09 lutego 2015 roku

w sprawie miejsca, czasu i sposobu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz ponownego glosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 roku

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

podaje do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 142 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zmianami ) – sprawozdania finansowe przedkładane są Komisarzowi Wyborczemu w nieprzekraczalnym terminie do dnia:

•    16 lutego 2015 roku – dla komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.,

•    02 marca 2015 roku dla komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. oraz ponownego glosowania w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta w dniu 30 listopada 2014 roku, w siedzibie Komisarza Wyborczego – Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, pokój Nr 301 – III piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 8°°-16°°.

Nie dopełnienie sporządzenia i przedłożenia w terminie Komisarzowi Wyborczemu sprawozdania finansowego zagrożone jest sankcjami karnymi określonymi w art. 509 oraz art. 516 (dział IX Przepisy karne) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy.

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie
/-/ Andrzej Kuba

Poprzedni wpis

Kolejny wpis