Lista rankingowa – „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

21 listopada 2014 admin 0 Comments

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

„Dotacje na Innowacje”                                                  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Regulamin_rekrutacji_i_uczestnictwa_8.3_od_22.10.2014r.

Lista rankingowa
osób zakwalifikowanych do projektu
 „Internet w każdym zakątku obszaru  LGD”

realizowanego przez Gminę Lubowidz  w porozumieniu z Gminą Bieżuń, Gminą Lidzbark, Gminą Lipowiec Kościelny, Gminą Lutocin, Gminą Kuczbork-Osada, Gminą Strzegowo, Gminą Radzanów oraz ze Stowarzyszeniem Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz budżetu państwa.

Lp.

Nr wniosku

Data złożenia

1

13/POIG/KUC/2014

28.08.2014

2

100/POIG/KUC/2014

10.10.2014

3

65/POIG/KUC/2014

25.09.2014

4

80/POIG/KUC/2014

30.09.2014

5

46/POIG/KUC/2014

17.09.2014

6

86/POIG/KUC/2014

30.09.014

7

88/POIG/KUC/2014

1.10.2014

8

15/POIG/KUC/2014

29.08.2014

9

87/POIG/KUC/2014

30.09.2014

10

64/POIG/KUC/2014

24.09.2014

11

11/POIG/KUC/2014

26.08.2014

12

14/POIG/KUC/2014

28.08.2014

13

94/POIG/KUC/2014

6.10.2014

14

8/POIG/KUC/2014

26.08.2014

15

63/POIG/KUC/2014

24.09.2014

16

32/POIG/KUC/2014

12.09.2014

17

85/POIG/KUC/2014

30.09.2014

18

9/POIG/KUC/2014

26.08.2014

19

2/POIG/KUC/2014

19.08.2014

20

59/POIG/KUC/2014

23.09.2014

21

42/POIG/KUC/2014

16.09.2014

22

1/POIG/KUC/2014

19.08.2014

23

102/POIG/KUC/2014

10.10.2014

24

25/POIG/KUC/2014

11.09.2014

25

74/POIG/KUC/2014

29.09.2014

26

3/POIG/KUC/2014

21.08.2014

27

70/POIG/KUC/2014

29.09.2014

28

40/POIG/KUC/2014

15.09.2014

29

6/POIG/KUC/2014

22.08.2014

30

41/POIG/KUC/2014

16.09.2014

31

60/POIG/KUC/2014

24.09.2014

32

67/POIG/KUC/2014

25.09.2014

33

49/POIG/KUC/2014

17.09.2014

34

12/POIG/KUC/2014

28.08.2014

35

76/POIG/KUC/2014

29.09.2014

36

26/POIG/KUC/2014

11.09.2014

37

81/POIG/KUC/2014

30.09.2014

38

38/POIG/KUC/2014

15.09.2014

39

61/POIG/KUC/2014

24.09.2014

40

7/POIG/KUC/2014

22.08.2014

41

106/POIG/KUC/2014

10.10.2014

42

24/POIG/KUC/2014

11.09.2014

43

55/POIG/KUC/2014

19.09.2014

44

77/POIG/KUC/2014

29.09.2014

45

19/POIG/KUC/2014

5.09.2014

46

4/POIG/KUC/2014

21.08.2014

47

58/POIG/KUC/2014

23.09.2014

48

37/POIG/KUC/2014

15.09.2014

49

72/POIG/KUC/2014

29.09.2014

50

97/POIG/KUC/2014

9.10.2014

51

98.POIG/KUC/2014

9.10.2014

52

69/POIG/KUC/2014

26.09.2014

53

34/POIG/KUC/2014

12.09.2014

54

57/POIG/KUC/2014

23.09.2014

55

71/POIG/KUC/2014

29.09.2014

56

48/POIG/KUC/2014

17.09.2014

57

50/POIG/KUC/2014

17.09.2014

58

93/POIG/KUC/2014

6.10.2014

59

29/POIG/KUC/2014

11.09.2014

60

39/POIG/KUC/2014

15.09.2014

61

10/POIG/KUC/2014

26.08.2014

62

56/POIG/KUC/2014

19.09.2014

63

43/POIG/KUC/2014

16.09.2014

64

30/POIG/KUC/2014

11.09.2014

65

53/POIG/KUC/2014

19.09.2014

66

35/POIG/KUC/2014

12.09.2014

67

78/POIG/KUC/2014

30.09.2014

68

47/POIG/KUC/2014

17.09.2014

69

99/POIG/KUC/2014

9.10.2014

70

17/POIG/KUC/2014

4.09.2014

71

62/POIG/KUC/2014

24.09.2014

72

54/POIG/KUC/2014

19.09.2014

73

84/POIG/KUC/2014

30.09.2014

74

22/POIG/KUC/2014

11.09.2014

75

45/POIG/KUC/2014

16.09.2014

76

75/POIG/KUC/2014

29.09.2014

77

28/POIG/KUC/2014

11.09.2014

78

51/POIG/KUC/2014

17.09.2014

79

27/POIG/KUC/2014

11.09.2014

80

5/POIG/KUC/2014

21.08.2014

81

20/POIG/KUC/2014

5.09.2014

82

66/POIG/KUC/2014

25.09.2014

83

31/POIG/KUC/2014

12.09.2014

84

18/POIG/KUC/2014

5.09.2014

85

89/POIG/KUC/2014

1.10.2014

86

16/POIG/KUC/2014

2.09.2014

87

104/POIG/KUC/2014

10.10.2014

88

52/POIG/KUC/2014

18.09.2014

89

44/POIG/KUC/2014

16.09.2014

90

21/POIG/KUC/2014

8.09.2014

91

68/POIG/KUC/2014

25.09.2014

92

33/POIG/KUC/2014

12.09.2014

 

 

LISTA REZERWOWA 

Lp.

Nr wniosku

Data złożenia

1

105/POIG/KUC/2014

10.10.2014

2

96/POIG/KUC/2014

8.10.2014

3

23/POIG/KUC/2014

11.09.2014

4

36/POIG/KUC/2014

15.09.2014

5

90/POIG/KUC/2014

1.10.2014

6

79/POIG/KUC/2014

30.09.2014

Poprzedni wpis

Kolejny wpis