Zagospodarowanie „Błotka” w Kuczborku Wsi

2 października 2014 admin 0 Comments

Trwają intensywne prace przy rewitalizacji terenu tzw. „Błotka” w Kuczborku. Zadanie realizuje wyłoniona w wyniku przetargu Firma „Domex” z Żuromina, koszt zadania 232 tyś. złotych, Gmina pozyskała na ten cel środki zewnętrzne w kwocie 158 tyś. złotych. Zamówienie obejmuje wykonanie chodników, altan, ławek parkowych, wiat grillowych, boiska do piłki plażowej, pomostów i innych elementów małej architektury. Roboty mają zostać wykonane do końca października. Zadanie to jest współfinansowane z Funduszu Sołeckiego miejscowości.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis