3 września 2014 admin 0 Comments


Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

„Dotacje na Innowacje”                                                  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

W dniu 31.08.2014 roku w Urzędzie Gminy w Lubowidzu odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi Zastępca Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, Kierownik Zespołu w Filii WUP w Ciechanowie Andrzej Długołęcki oraz wójtowie i przedstawiciele gmin współrealizujących projekt. Wójt Gminy Lubowidz Pan Krzysztof Ziółkowski przywitał zaproszonych gości i przedstawił program konferencji. Pan Piotr Węgrzyn ze Starostwa Powiatowego w Żurominie przedstawił zebranym informacje dotyczące skuteczności narzędzia jakim jest Internet i możliwości jego wykorzystania w życiu codziennym, zawodowym i społecznym. Dzięki prezentacji Pana Andrzeja Długołęckiego uczestnicy konferencji uzyskali informacje na temat założeń projektu oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na obszarze LGD. Zostały też przedstawione dane dotyczące przedmiotowego i podmiotowego zakresu projektu, kryteriów dostępu oraz form wsparcia. Po przerwie kawowej i poczęstunku zakończono część merytoryczną i rozpoczęto działania promocyjne na placu przy scenie letniej. Uczestnicy konferencji oraz kandydaci do udziału w projekcie otrzymali ulotki a na stanowisku wystawienniczym SSS – LGD udzielano zainteresowanym indywidualnych porad i informacji o projekcie.

 

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis