Rekrutacja uczestników do projektu PRZEDŁUŻONA!!!

28 sierpnia 2014 admin 0 Comments

Projekt „Internet w każdym zakątku obszaru LGD”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion

„Dotacje na Innowacje”                                                  „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Rekrutacja uczestników/uczestniczek do projektu

Internet w każdym zakątku obszaru LGD”

PRZEDŁUŻONA

WÓJT GMINY LUBOWIDZ

Lider projektu oraz partnerzy tj. Gminy: Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin,

Kuczbork Osada, Strzegowo, Radzanów i Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie

Informują, że nabór uczestników/uczestniczek do projektu został przedłużony do dnia
30.09.2014 r

Grupy docelowe:

na stałe zameldowani mieszkańcy Gmin: Lubowidz, Bieżuń, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Kuczbork-Osada, Radzanów lub Strzegowo nie posiadający komputera i dostępu do Internetu spełniający kryteria dochodowe.

Formy wsparcia:

  • SRZĘT KOMPUTEROWY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

  • DOSTĘP DO SIECI INTERNETOWEJ, SZKOLENIE Z ZAKRESU OBSŁUGI KOMPUTERÓW I INTERNETU

Szczegółowe kryteria dostępu do projektu określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie DOSTĘPNY NA STRONACH INTERNETOWYCH GMIN i SSS – LGD

Nie przegap szansy !!!

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis