Modernizacja dróg – Bagienice Nowe

4 grudnia 2013 admin 0 Comments

Zakończone zostały prace związane z modernizacją kolejnego odcinka drogi gminnej, tym razem w miejscowości Bagienice Nowe. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie poboczy. Zadanie zostało wykonane przez FirmęPrzedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „WAPNOPOL” Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck , za kwotę 68 958,35 zł. Na realizację zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne, z funduszu związanego z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w kwocie ponad 34 tys. złotych.Długość zmodernizowanego odcinka drogi to 362 mb. Ulepszenie nawierzchni tego odcinka drogi poprawi komfort dojazdu do posesji dla zamieszkałych tam osób.

 W br. zmodernizowane zostały odcinki dróg o łącznej długości 729 mb za kwotę prawie 170 tys. złotych.

 

Jerzy Rzymowski

Poprzedni wpis

Kolejny wpis