Darowizna części Ośrodka Zdrowia w Kuczborku

29 października 2013 admin 0 Comments

W dniu 22.10.2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Żuromińskiego, który reprezentowali Starostowie Janusz Welenc i Mieczysław Olszlegier, a Wójtem Gminy Kuczbork-Osada Tadeuszem Burakowskim został podpisany akt notarialny darowizny na własność Gminy Kuczbork-Osada połowy budynku powiatowego Ośrodka Zdrowia w Kuczborku.

Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 czerwca br. Gmina Kuczbork-Osada otrzymała na własność w drodze darowizny lokal zajmujący całe I piętro budynku Ośrodka Zdrowia składający się z 8 pomieszczeń i sanitariatów o łącznej pow. użytkowej 215,21 m2 oraz pomieszczenia w piwnicach budynku o pow. 57.07 m2.
Wg aktualnej wyceny rzeczoznawcy – wartość przekazanej darowizny wynosi 310 tys. zł.

Przekazanie nastąpiło na cel publiczny, na potrzeby działalności Gminnego Ośrodka Kultury.  Po adaptacji  pomieszczeń, będą stanowiły one  jedną całość co pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój działalności Ośrodka Kultury. Przekazanie obiektu stanowi kolejny element świadczący o bardzo dobrej współpracy Samorządu Powiatowego i Gminy Kuczbork-Osada.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis