Modernizacja dróg gminnych

9 sierpnia 2013 admin 0 Comments

Zakończone zostały prace związane z modernizacją 3 odcinków dróg gminnych; dwóch w miejscowości Gościszka i jednego w m. Chojnowo. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie poboczy. Zadanie zostało wykonane przez Firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI” S.A. , ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława ,  za kwotę  97 542.14  zł. Łączna długość zmodernizowanych odcinków dróg- 367 mb. Ulepszenie nawierzchni wyżej wymienionych odcinków dróg poprawi komfort dojazdu do posesji dla zamieszkałych tam osób.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis