Prace rewitalizacyjne parku w Zielonej

16 lipca 2013 admin 0 Comments

Zakończony został kolejny etap prac rewitalizacyjnych w Parku w Zielonej. Pracownicy Urzędu Gminy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, wykonali alejki parkowe, wybudowany został parking dla samochodów, zamontowano kolejne ławki parkowe oraz kosze na śmieci. Jesienią zostaną posadzone krzewy i drzewka, planowane jest też ogrodzenie terenu.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis