Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona – etap II cz. I

11 czerwca 2013 admin 0 Comments

W  dniu 29 maja 2013 roku Wójt Gminy Kuczbork-Osada Tadeusz Burakowski podpisał umowę na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona – etap II cz. I” z Firmą Zakład Budownictwa Ogólnego „Instal” s.c. M. Garbacz  G. Garbacz,  ul. Księżodworska 6, 13-200 Działdowo. Wykonawca został wyłoniony w wyniku przetargu nieograniczonego. Koszt realizacji zamówienia wynosi 1 998 141,68 zł brutto.  Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania ze środków unijnych  w kwocie ponad 1,2 mln  zł. Termin realizacji do 30 listopada 2013 roku. Zadanie obejmuje posesje położone przy ul. Robotniczej, Piwnej, Szkolnej, M. Dąbrowskiej, część ulicy Broniewskiego i część ulicy 1 Maja. Około 160 posesji uzyska możliwość podłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis