Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032

8 maja 2013 admin 0 Comments

Wójt Gminy Kuczbork – Osada  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032.

W zakresie niniejszego opracowania zostanie wykonana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kuczbork – Osada obejmująca spis z natury oraz ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie to okres maj – czerwiec 2013 r.

Jednocześnie przypomina się, że obowiązek składania sprawozdań (informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania) przez osoby fizyczne, które posiadają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) wynika z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Obowiązkiem właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe jest też wykonanie  oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest .

W związku z powyższym Wójt Gminy Kuczbork – Osada zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy o umożliwienie przeprowadzenia inwentaryzacji na terenie poszczególnych miejscowości. Użytkownicy wyrobów zawierających azbest zostaną także poproszeni o podanie dogodnego terminu usunięcia azbestu z ich posesji w celu przygotowania harmonogramu działań Gminy w tym obszarze.

 WÓJT GMINY
KUCZBORK – OSADA

Po więcej informacji sięgnij tutaj.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis