Nowe instrumenty dla MOD w Kuczborku-Osadzie

7 maja 2013 admin 0 Comments

Gmina Kuczbork-Osada zrealizowała operację pt. „Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kuczborku-Osadzie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie wykonano w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Cel operacji

Rozwój aktywności społeczności wiejskiej i organizację lokalnej twórczości kulturalnej poprzez wyposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 14 nowych instrumentów.

Poprzedni wpis

Kolejny wpis