Zamierzenia inwestycyjne na rok 2013

2 maja 2013 admin 0 Comments

I . DROGI

 • przebudowa drogi w Bagienicach Nowych
 • przebudowa drogi w m. Chojnowo
 • przebudowa 3 odcinków dróg w m. Gościszka
 • opracowanie projektu technicznego odwodnienia oraz budowy chodnika w Sarnowie i Nowej Wsi ( działanie wspólne ze Starostwem Powiatowym w Żurominie)
 • opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi wojewódzkiej 563 przez miejscowość Kuczbork wraz ze ścieżką(chodnikiem) do Kozielska ( działanie wspólne z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie)
 • budowa chodników i remonty dróg gruntowych na terenie gm.

II. OŚWIATA  i SPORT

 • opracowanie projektu technicznego sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku
 • opracowanie projektu technicznego sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej
 • budowa boiska poliuretanowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Kuczborku
 • budowa boiska poliuretanowego przy Zespole Placówek Oświatowych w Zielonej
 • budowa budynku szatni na stadionie w Kuczborku, przy ul. Młyńskiej ( dofinansowanie ze środków UE)

III. INFRASTRUKTURA

 • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona etap II cz. I (dofinansowanie ze środków UE)
 • rewitalizacji parków i terenów zielonych w m. Zielona , Kuczbork, Krzywki Bratki

Poprzedni wpis

Kolejny wpis