Nowy system gospodarki odpadami

12 kwietnia 2013 admin 0 Comments

KOMUNIKAT

Wójt Gminy Kuczbork – Osada przypomina o obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości zarówno zamieszkałych jak   i niezamieszkałych, tj.: firm, sklepów, instytucji, cmentarzy, itp.

 

Od dnia 1 lipca 2013 roku będą obowiązywać następujące stawki opłaty za gospodarowanie:

  • dla nieruchomości zamieszkałych:

– 10,00 zł miesięcznie od mieszkańca (za odpady zmieszane)

– 5,00 zł miesięcznie od mieszkańca (za odpady zbierane w sposób selektywny)

  •  dla nieruchomości niezamieszkałych:

– za odpady zmieszane        – 20,00 zł za pojemnik 120 l lub 150,00 zł za pojemnik 1100 l,

– za odpady zbierane w sposób selektywny    – 15,00 zł za pojemnik 120 l lub 110,00 zł za pojemnik 1100 l

Formularze deklaracji dostępne są u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Kuczborku – Osadzie oraz na dole strony.

Wypełnione deklaracje należy składać do dnia 30 kwietnia 2013 roku w pokoju nr 9 Urzędu Gminy (do p. Ilony Świątek).

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie skutkowało wszczęciem postępowania z urzędu w sprawie naliczenia wysokości należnej opłaty!!!

Do pobrania:

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji.pdf

Wzór wypełnienia deklaracji

Poprzedni wpis

Kolejny wpis