Ogłoszenie – PUP Żuromin i Gmina Kuczbork-Osada

13 grudnia 2012 admin 0 Comments

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie wspólnie z Gminą Kuczbork – Osada w 2012 roku pozyskał środki na realizację projektu partnerskiego pn. „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Okres realizacji projektu : 01.12.2012r. – 31.05.2013r.
Miejsce realizacji projektu : powiat żuromiński

CEL PROJEKTU

Podniesienie w okresie od 01.12.2012r. do 31.05.2013r. poziomu aktywności społeczno-zawodowej i zdolności do zatrudnienia 18 bezrobotnych mieszkańców powiatu żuromińskiego.

KRYTERIA NABORU DO PROJEKTU

W ramach projektu zaktywizowanych zostanie 18 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie, w tym 10 kobiet i 8 mężczyzn, zamieszkujących obszary wiejskie.

FORMY WSPARCIA

Usługa poradnictwa zawodowego – objętych zostanie 18 uczestników projektu, w ramach spotkań grupowych i indywidualnych, z utworzeniem IPD dla 18 osób,
Usługa pośrednictwa pracy– objętych zostanie 18 uczestników projektu,
Usługa szkoleniowa – objętych zostanie 18 uczestników projektu,

SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat.Cl,Cl+E,C,C+E – dla 8 osób,
2.Księgowość komputerowa i obsługa administracyjna firm – dla 10 osób.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW: W OKRESIE OD 01.01.2013R. DO 15.02.2013R. w tym na szkolenie:

1) „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie kat. Cl, Cl+E, C, C+E”
rekrutacja od 01.01.2013r. do 15.02.2013r.

2)„Księgowość komputerowa i obsługa administracyjna firm”
rekrutacja od 01.01.2013r. do 15.03.2013r.

Osoby bezrobotne zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są z o kontakt osobisty w godz. 7:30 -15:30 z Powiatowym Urzędem Pracy w Żurominie ul. Lidzbarska 27a, pok. 8, lub telefoniczny: (23) 657- 31 -63, (23)6573-41-06, nr wewnętrzny – 28

Instytucja Wdrażająca Projekt (Instytucja Pośrednicząca II Stopnia): Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

 

Poprzedni wpis

Kolejny wpis