8 maja 2013

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032

Wójt Gminy Kuczbork – Osada  podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 –...

7 maja 2013

Nowe instrumenty dla MOD w Kuczborku-Osadzie

Gmina Kuczbork-Osada zrealizowała operację pt. „Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kuczborku-Osadzie” z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie wykonano w ramach działania 413...

2 maja 2013

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2013

I . DROGI przebudowa drogi w Bagienicach Nowych przebudowa drogi w m. Chojnowo przebudowa 3 odcinków dróg w m. Gościszka opracowanie projektu technicznego odwodnienia oraz budowy chodnika w Sarnowie i...

30 kwietnia 2013

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chojnowo

Pod koniec 2012 roku, zrealizowane zostało zadanie polegające na przebudowie odcinka  drogi gminnej w miejscowości Chojnowo, o długości 320 mb i szerokości  3,00 mb. Nawierzchnia  asfaltowa dwuwarstwowa o łącznej grubości...

30 kwietnia 2013

Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Chojnowo

W czerwcu 2012 roku zakończyła się budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Chojnowo. Boisko zostało zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej ale jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców miejscowości. Całkowita powierzchnia wynosi prawie...

12 kwietnia 2013

Nowy system gospodarki odpadami

KOMUNIKAT Wójt Gminy Kuczbork – Osada przypomina o obowiązku złożenia przez właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości zarówno zamieszkałych jak   i...

12 kwietnia 2013

Partnerski projekt „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”.

OGŁOSZENIE   Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie wspólnie z Gminą Kuczbork – Osada realizuje projekt pn. „Kwalifikacje sposobem na aktywizację”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

4 lutego 2013

Bezpłatne szkolenie Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania

Biuro terenowe w Żurominie 09-300 Żuromin, Lidzbarska 27A Do pobrania: formularz _zgłoszeniowy

1 47 48 49 50 51
×

Polub nasz profil na FB