9 sierpnia 2013

Modernizacja dróg gminnych

Zakończone zostały prace związane z modernizacją 3 odcinków dróg gminnych; dwóch w miejscowości Gościszka i jednego w m. Chojnowo. Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy oraz położenie nawierzchni asfaltowej, a także...

5 sierpnia 2013

Program usuwania azbestu – konsultacja społeczna

 Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt. 2, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

5 sierpnia 2013

Zakup strojów scenicznych dla chórów

Gmina Kuczbork-Osada zrealizowała operację pt: „Zakup strojów scenicznych dla chórów z Klubów Seniora z Zielonej i Kuczborka-Osady oraz Młodzieżowej Orkietry Dętej z Kuczborka-Osady” z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego...

16 lipca 2013

Remont remizy OSP w Chojnowie

Zakończony został remont Remizy OSP w Chojnowie, polegający na odnowieniu elewacji budynku oraz zewnętrznych pracach malarskich drzwi, parapetów. Prace wykonywali pracownicy Urzędu Gminy zatrudnieni w ramach robót publicznych. Dzięki podjętym...

16 lipca 2013

Prace rewitalizacyjne parku w Zielonej

Zakończony został kolejny etap prac rewitalizacyjnych w Parku w Zielonej. Pracownicy Urzędu Gminy, zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych, wykonali alejki parkowe, wybudowany został parking dla samochodów, zamontowano kolejne ławki parkowe...

19 czerwca 2013

Ogłoszenie – Azbest 2013

OGŁOSZENIE   o przystąpieniu do opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuczbork – Osada na lata 2013 – 2032   Wójt Gminy...

11 czerwca 2013

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona – etap II cz. I

W  dniu 29 maja 2013 roku Wójt Gminy Kuczbork-Osada Tadeusz Burakowski podpisał umowę na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielona – etap II cz. I” z Firmą...

17 maja 2013

Podpisanie umowy na budowę szatni w Kuczborku-Osadzie

W  dniu 7 maja 2013 roku Wójt Gminy Tadeusz Burakowski podpisał umowę na realizację zadania pn. Urządzenie stadionu sportowego w Kuczborku-Osadzie- budowa budynku gospodarczo-socjalnego” z Firmą WACH-BUD Adam Wachocki, ul....

1 46 47 48 49 50 51
×

Polub nasz profil na FB