Informacja dla rolników – zagrożenie suszą

29 lipca 2019 admin 0 Comments

W związku z potwierdzeniem przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach zagrożenia suszą rolniczą w gminie Kuczbork-Osada, Wójt Gminy Kuczbork-Osada informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Kuczbork-Osada.

Termin skladania wniosków 14 sierpnia 2019r
(wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone w ostatniej kolejności)

Szacowaniu podlegają wyłącznie uprawy znajdujące się na polach w dniu dokonania przez komisję lustracji na miejscu.
Zgodnie z treścią raportu Monitoringu Suszy Rolniczej nr 7 (data ukazania 23.07.2019r.) sporządzonej przez IUNG w Puławach aktualnie oszacowaniu podlegają niżej wymienione uprawy na glebach kategorii 1- gleby najsłabsze.:

  • kukurydza na ziarno
  • kukurydza na kiszonkę

Źródło danych: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1437022/

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z wymaganymi zalącznikami należy złożyć do Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie, ul. A. Mickiewicza 7A, pokój nr 8.

Wymagane załączniki do wniosku:

  • Wykaz działek deklarowanych do platności bezpośrednich na rok 2019,
  •  Kopia zgłoszenia do systemu identyfikacji i rejestracji zwierzat /księga stada
    paszporty

Druki wniosków mozna pobrać w Urzędzie Gminy w Kuczborku-Osadzie oraz pod linkiem: https://www.mazowieckie.pl/pl/urzad/struktura-organizacyjna/wydzial-bezpieczenstwa/sprawy-oddzialu-rolnic/aktualnosci/38140,Zarzadzenie-nr-97-Wojewody-Mazowieckiego-z-dnia-23-kwietnia-2019-r-w-sprawie-pow.html

WNIOSKI NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE JEŻELI BĘDĄ DOTYCZYĆ UPRAW NIE OBJĘTYCH KRYTERIUM SUSZY!

Poprzedni wpis

Kolejny wpis