Dofinansowanie instalacji OZE

25 sierpnia 2016 admin 0 Comments

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kuczbork-Osada. W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie ze  środków UE – w ramach RPO WM 2014-2020 Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE) – nasza gmina przyjmuje zgłoszenia  zainteresowanych instalacjami OZE w gospodarstwach  domowych.

W ramach projektu możliwe będzie zamontowanie na budynkach osób prywatnych oraz na obiektach użyteczności publicznej następujących technologii OZE:

Fotowoltaika, kolektory ciepła, piece na biomasę (pellet).

  • Instalacje fotowoltaiczne tj. produkcja energii elektrycznej ze słońca o mocy od 2kWp do 4kWp w zależności od zapotrzebowania gospodarstwa. Orientacyjny koszt całkowity instalacji 1kW to ok. 6 000 zł netto.
  • Kolektory słoneczne tj. wytwarzanie ciepłej wody. Orientacyjny całkowity koszt instalacji dla rodziny 3 – 5 osób to ok. 13 000 zł – 18 000 zł netto.
  • Piec na pellet (sprasowane trociny) to koszt ok. 10 000 zł netto.

Planowany poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie 80%, czyli dla osoby prywatnej to koszt 20% wartości inwestycji.

Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na niezacienionych dachach budynków (domów mieszkalnych lub budynków gospodarczych) odpowiednio skierowanych na południe lub wschód-zachód oraz na gruncie. Instalacje nie mogą być instalowane na dachach budynków pokrytych eternitem. Sam montaż instalacji jest nieskomplikowany i trwa ok. 1-2 dni.

Osoby chętne do udziału w przedsięwzięciu prosimy o jak najszybsze dokonanie zgłoszenia poprzez wypełnienie ankiety zgłoszeniowej i złożenie jej w sekretariacie Urzędu Gminy w Kuczborku-Osadzie lub przesłanie drogą mailową na adres: ilona.swiatek@ugkuczbork.pl do dnia 7 września 2016 roku (środa). Ankieta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej http://ugkuczbork.pl/ oraz w Urzędzie Gminy (pokój nr 9). W przypadku dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w inwestycji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Osoby, które dokonają zgłoszenia, zostaną zaproszone na spotkanie informacyjne organizowane przez gminę, wstępnie zaplanowane na dzień 9 września 2016 roku (piątek). O godzinie i miejscu spotkania osoby zainteresowane zostaną powiadomione telefonicznie.

Wójt Gminy Kuczbork-Osada

pliki do pobrania: Ankieta_-_Zgloszeniowa_PV_Kolektory Fotowoltaika_prezentacja

Poprzedni wpis

Kolejny wpis